Ziņas

Dr Edinas Harbinjas publiskā lekcija par personas datu aizsardzību pēc nāves 2019.gada 15.martā