Ziņas

RJA profesorei Inetai Ziemelei piešķirts Ministru kabineta Atzinības raksts