Ziņas

RJA paziņojums par valsts valodas lietojumu augstākās izglītības sistēmā