Ziņas

RJA iepazīšanās vakarā ar potenciālajiem studentiem tiek izlozēta viena apmaksāta maģistrantūras studiju vieta