Ziņas

Sadarbība ar Deusto universitāti Erasmus programmas ietvaros