Ziņas

Ievērojamā vācu tiesībzinātnieka Kristiana Tomušata (Christian Tomuschat) vieslekcija „Lisabonas līgums pret nacionālajām konstitūcijām – vai kompetenču strīds ir atrisināts?”