Ziņas

Prof. R. Siekmann vieslekcija "Ievads starptautiskajās un Eiropas sporta tiesībās"