Ziņas

RJA profesore Ineta Ziemele saņem Ministru kabineta Atzinības rakstu