Ziņas

Uzsākta programma "Labas pārvaldības un pretkorupcijas ieviešana: Latvijas pieredze Uzbekistānai"