Ziņas

Prof. Seth Victor Shelden publiskā lekcija par ASV intelektuālā īpašuma tiesībām