Ziņas

RJA notika publiskā lekcija “ANO Starptautisko tiesību komisijas pašreizējās prioritātes un turpmākais darbs”