Ziņas

Notiks Larija Bakena publiskā lekcija par tendencēm attiecībā uz alternatīvajām strīdu risināšanas metodēm ASV