Ziņas

RJA 15 gadu jubilejas svinības un absolventu salidojums