Ziņas

RJA un Aizkraukles banka noslēgusi sadarbības līgumu par mācību programmas „Tiesības un Finanses” finansiālu atbalstu arī 2009./2010. mācību gadā