Ziņas

RJA lektors Christopher Goddard ar ziņojumu piedalījās starptautiskā konferencē "Law and Language in International Partnerships and Conflicts"