Ziņas

RJA organizē konferenci par UNCITRAL parauglikuma piemērotību Latvijas šķīrējtiesu regulējumam