Ziņas

RJA profesores Inetas Ziemeles komentārs par Latvijas okupācijas sekām un nodarītajiem zaudējumiem