Ziņas

RJA dalībnieku sapulce izvirza M.I.L. Kristīni Krūmu par rektora vietas izpildītāju un uzdod RJA valdei veikt visas nepieciešamās darbības, lai LR Ministru Kabinets apstiprinātu rektora v.i.