Ziņas

Apaļais galds starptautiskajās humanitārajās tiesībās "Starptautiskā humanitārā palīdzība - tās nozīme un īstenošana Latvijā".