Ziņas

Seminārs par humāno palīdzību un starptautiskajām humanitārajām tiesībām: Ukrainas pieredze