Ziņas

Rīgas Juridiskajā augstskolā uzsāktas mācības Padziļinātajā tiesību un ekonomikas programmā Eiropas Savienības kaimiņattiecību politikas valstīm, Centrālāzijai un Kosovai