Ziņas

Erasmus+

Erasmus + Jean Monnet konferences galvenā runātāja Dr. Anneli Albi sniedz interviju žurnālam "Jurista Vārds"