Ziņas

Pārstāvji no Rietumbalkānu valstīm un Ukrainas Rīgas Juridiskajā augstskolā apgūs Eiropas Savienības tiesības un ekonomiku