Ziņas

RJA profesore Ineta Ziemele ievēlēta par Latvijas Republikas Zinātņu Akadēmijas korespondētājlocekli