Ziņas

Pētniecība

RJA pārstāvju publikācijas žurnālā Jurista Vārds, kas veltīts CISG 40.gadskārtai