Ziņas

Pētniecība

RJA Profesore Ineta Ziemele uzstājas ar priekšlasījumu par konstitucionālo tiesu lomu Berlīnes Humboltu universitātē