RGSL

Apply now

Student loans

Kredīti studentiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu

 • Studiju kredīts — līdzekļi mācību maksas segšanai akreditētajās Latvijas augstskolās;
 • Studējošo kredīts — līdzekļi studenta ikdienas vajadzību segšanai studiju laikā.

SEB banka studentiem, kas studē Latvijas valsts akreditētās studiju programmās vai ārvalstīs (attiecīgās valsts atzītu (akreditētu) studiju programmās), piedāvā izdevīgus Kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu.

2016. gada pavasara semestrī kredīta līgumus un galvojuma līgumus SEB bankas filiālē būs iespējams noformēt līdz 31. maijam, savukārt rudens semestrī — līdz 1. novembrim.*

Ārvalstīs studējošie studenti var noformēt kredīta un galvojuma līgumu līdz š.g. 1.decembrim bez pārtraukuma.

Pieteikties kredītam Jūs varat jebkurā SEB bankas filiālē.

Sīkāka informācija atrodama – http://www.seb.lv/krediti-un-lizings/krediti-ikdienai/krediti-studentiem/krediti-studentiem-ar-valsts-varda-sniegtu#galvenie-nosacijumi

Galvenie nosacījumi:

Studiju kredīts

Studējošā kredīts

Finansējuma apjoms Nepārsniedz noteikto maksu par studijām. Kredīta maksimālo apmēru katrai studiju programmai nosaka Izglītības un zinātnes ministrija. Nepārsniedz 170.74 EUR mēnesī
Kredīta nodrošinājums Fiziskas personas galvojums

Fiziskas personas galvojuma vietā var piedāvāt ķīlā nekustamo īpašumu vai vērtspapīrus

Ministru kabineta noteikumi

Kritēriji galvotājam
 • Pilngadīga fiziska persona ar regulāriem ienākumiem, vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā
 • Ja galvotājam ir kredīti, tad pieļaujamā kredītu maksājumu kopsummai jābūt līdz 40 % no ienākumiem
 • Jāņem vērā:
 • Ja galvo par vairākiem cilvēkiem, un tie nav galvotāja bērni, ienākumiem jābūt lielākiem par minimālo algu, kas reizināta ar studējošo skaitu
 • Ja kredīta pieprasītājam ir izveidojies agrāk saņemta kredīta atmaksas parāds, kopējā parāda summa ir no divu līdz desmit valstī noteikto minimālo mēnešalgu apmērā un kavējums pārsniedz 60 dienas, tad galvotāja ienākumiem jābūt ne mazākiem par divām valstī noteiktajām minimālajām mēnešalgām.
 • Galvojums nav nepieciešams:
 • Studentiem, kuri ir bāreņi vai palikuši bez abu vecāku aizgādības un nav sasnieguši 24 gadu vecumu
 • Personām ar 1. vai 2. invaliditātes grupu
Kredīta izmaksa 2 reizes gadā, pārskaitot summu uz augstskolas kontu Katru mēnesi (izņemot jūliju un augustu), pārskaitot summu uz studenta kontu SEB bankā
Kredīta atmaksas termiņš Kredītus, kuru kopējā summa pārsniedz 1423 EUR, kredīta ņēmējs atmaksā kredītiestādei 10 gadu laikā.

Kredītus, kuru kopējā summa nepārsniedz 1423 EUR, kredīta ņēmējs atmaksā kredītiestādei 5 gadu laikā.

Pieteikuma noformēšana:

Kredīta līgumus ir iespējams noformēt jebkurā SEB bankas filiālē.

Svarīgi atcerēties, ka katra augstskola var noteikt termiņus, kuros jānoslēdz līgumi ar augstskolu, lai nauda ienāktu laicīgi, tāpēc aicinām neatlikt līguma parakstīšanu uz pēdējo brīdi!

 

Zināšanai

Studiju kredīts

Studējošā kredīts

Kredīta Procentu likme Procentu likme ir atkarīga no kredītlīguma noslēgšanas gada. 2016. gadā noformētajiem kredītiem, procentu likme līdz 30.06.2016. ir 2.5%, bet ne vairāk kā 5% gadā.*

*Detalizēta informācija par Studiju un Studējošā kredīta procentu likmēm.

Kredīta atmaksa studiju laikā Studiju laikā (studiju pārtraukumu ieskaitot) un 11 mēnešus pēc studiju pabeigšanas kredītapamatsumma un procenti nav jāmaksā. Studiju laikā Kredīta ņēmējam jāmaksā tikai kredīta procenti, piemērojot kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolīto kredītiestādes procentu likmi.
Akadēmiskais atvaļinājums Mācību akadēmiskā atvaļinājuma laikā banka pārtrauc kredītu izmaksu studentam. Lai pieteiktos Mācību akadēmiskajam atvaļinājumam, studentam vispirms jāvēršas savā augstskolā pēc apstiprinājuma. Kad no augstskolas ir saņemts apstiprinājums, kas informē SEB banku par akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu, studentam jādodas uz tuvāko SEB bankas filiāli un jāaizpilda iesniegums.

SEB banka atsāk kredīta izmaksu studentam tikai pēc tam, kad ir saņēmusi no augstskolas informāciju par akadēmiskā atvaļinājuma pārtraukšanu.

Pamatsummas atmaksa pēc studijām Pamatsummas un procentu atmaksa sākas ar 12. mēnesi pēc studiju pabeigšanas.

Ja students pārtrauc studijas, pamatsumma jāsāk atmaksāt pēc trīs mēnešiem. Studentam jāmaksā bankai pilna procentu likme, kas 2016. gadā noslēgtiem kredīta līgumiem ir 2,50 % + 6M EURIBOR

Detalizēta informācija par Studiju un Studējošā kredīta procentu likmēm.

Atmaksu atvieglojumi
 • Grūtniecības un pēcdzemdību atvaļinājuma laikāpamatsummas un procentu maksājumi tiek atlikti.
 • Bērna kopšanas atvaļinājuma laikā (līdz 1,5 gada vecumam), ja kredītņēmējs nestrādā pilnu darba laiku, tiek atlikti pamatsummas un procentu maksājumi.
 • Ja kredītņēmējs turpina studēt akreditētā programmā, tiek atlikti pamatsummas un procentu maksājumi.
 • Ja kredītņēmējs saņem bezdarbnieka statusu,pamatsummas maksājumi tiek atlikti līdz 2 gadiem.
 • Grūtniecības un pēcdzemdību atvaļinājuma laikāpamatsummas un procentu maksājumi tiek atlikti.
 • Bērna kopšanas atvaļinājuma laikā (līdz 1,5 gada vecumam), ja kredītņēmējs nestrādā pilnu darba laiku, tiek atlikti pamatsummas un procentu maksājumi.
 • Ja kredītņēmējs turpina studēt akreditētā programmā, tiek atlikti pamatsummas maksājumi, savukārt procentu maksājumi jāturpina maksāt.
 • Ja kredītņēmējs saņem bezdarbnieka statusu, tiek atlikti pamatsummas maksājumi līdz 2 gadiem.
 • Ja Jums ir piedzimis bērns un augstskolu esat beidzis ar diplomu, iesniedziet SEB bankā bērna dzimšanas apliecību un no Jūsu kredīta atlikuma var tikt dzēsti 30 %.

Kā pieteikties?

Studiju un Studējošo kredīta ar valsts vārdā sniegtu galvojumu līgumus ir iespējams noformēt ikvienā SEB bankas filiālē visā Latvijā.

Nepieciešamie dokumenti

 • Kredīta ņēmējam bankā jāiesniedz pase vai ID karte.
 • Ja kredītam tiek piesaistīts galvotājs, galvotājam bankā jāiesniedz:
 1. Pase vai ID karte.
 2. Ja galvotāja alga netiek pārskaitīta uz kontu SEB bankā, nepieciešams iesniegt ienākumus apliecinošu dokumentu (konta izraksts par pēdējiem 6 mēnešiem ar bankas zīmogu un parakstu).

Lai kredīta noformēšana būtu ātrāka, aicinām uz filiāli nākt ar jau aizpildītu Jūsu un galvotāja pieteikumu (PDF). Jautājumu gadījumā zvaniet pa tālruni +371 26668777 vai bezmaksas Skype (SEB_Latvija).

Jāatceras, ka kredīta pieteikuma izskatīšana var ilgt 2 darba dienas no dokumentu iesniegšanas.

We would like to place cookies on your computer to help us make this website better

Accept and wish to continue