RGSL

Piesakies

Par bibliotēku

Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēka lepojas ar vienu no labākajām tiesību zinātņu literatūras kolekcijām reģionā. Bibliotēka nodrošina RJA mācību spēkus un studentus ar nepieciešamo mācību un pētniecisko literatūru un datu bāzēm. Tai pašā laikā bibliotēka atbilstoši sākotnējai iecerei apkalpo jebkuru interesentu par jurisprudenci Latvijā – praktizējošos juristus, dažādu mācību iestāžu jurisprudences studentus, valsts iestāžu darbiniekus u.c. interesentus.

Bibliotēkas krājumā lasītājiem ir pieejamas jaunākās grāmatas tiesību zinātnēs un juridisko žurnālu kolekcija, gadagrāmatas, kā arī juridiskās informācijas datu bāzes, kā, piemēram, Westlaw, HeinOnline, EBSCO un citas. No 2012. gada septembra bibliotēkas kolekcija ir pieejama kā Latvijas bibliotēku Kopkataloga daļa.  2013. gada decembrī Bibliotēka tika akreditēta atkārtoti.

Grāmatas un žurnālus var izmantot tikai lasītavā, nepieciešamos materiālus ir iespējams kopēt vai izdrukāt atbilstoši bibliotēkas izmantošanas noteikumiem.

Bibliotēka ir Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas locekle kopš 1999. gada, kā arī Starptautiskās Juridisko bibliotēku asociācijas locekle kopš 2000. gada. Juridisko bibliotēku un informācijas centru speciālistu konsorcija locekle kopš 2003. gada.

Juridiskā bibliotēka ir dibināta 1997. gadā ar Sorosa fonda-Latvija finansiālu atbalstu. 1999. gadā Sorosa fonds-Latvija uzdāvināja Juridisko bibliotēku aktīvu darbību uzsākušajai Rīgas Juridiskajai augstskolai (RJA).

Informējam, ka mājaslapas uzlabošanai izmantojam sīkdatnes

Piekrītu un vēlos turpināt