RGSL

Piesakies

Bakalaura programmu apraksts

Rīgas Juridiskā augstskola (RJA) piedāvā starptautiska līmeņa bakalaura studijas tepat Latvijā:

  • divas starpdisciplināras bakalaura studiju programmas
  • akreditētas studiju programmas
  • studijas angļu valodā 
  • studenti no vairāk nekā 20 pasaules valstīm  
  • pasniedzēji un vieslektori no vairāk nekā 30 ārvalstīm 
  • personiska pieeja studentu un pasniedzēju attiecībās
  • augstskola Rīgas klusajā centrā

Mācības bakalauru programmās notiek tikai angļu valodā un studiju ilgums ir trīs gadi. Uzņemšana šajās programmās ir sākusies. RJA bakalaura programmas:

Bakalaura studiju programma Tiesības un bizness

Akadēmiskā bakalaura studiju programma Tiesības un bizness integrēs starptautisko, salīdzinošo un Eiropas tiesību jautājumus, kā arī ekonomikas, finanšu, tirgzinību un vadības studiju priekšmetus. Dažādās tiesību jomas studenti apgūs starptautiskā skatījumā un iegūs izpratni par biznesa un tiesību sasaisti. Programmas mērķis ir apmācīt kandidātus darbam biznesa jomā un starptautiskajā juridiskajā praksē.

Bakalaura studiju programma Tiesības un diplomātija

Akadēmiskā bakalaura studiju programma Tiesības un diplomātijaintegrēs tiesību, starptautisko attiecību un ekonomikas mācību priekšmetus. Programmu piedāvās Rīgas Juridiskā augstskola sadarbībā ar Latvijas Universitāti. Programmas mērķis ir apmācīt kandidātus darbam ārlietu dienestos, starptautiskajās organizācijās un nevalstiskajās organizācijās. Absolventi varēs turpināt studijas RJA maģistrantūras programmā, piemēram, Starptautiskās un Eiropas tiesības.

Programmu struktūra

Mācības RJA atbilst stabilām akadēmiskajām tradīcijām. Lielu daļu mācību nodrošina starptautiskie pilna laika mācībspēki, kā arī viesprofesori un vieslektori no dažādām valstīm. Pasniegšanas metodoloģijas pamatā ir interaktīvs mācību process, pētnieciskais darbs un zināšanu praktiskā pielietojamība.

Bakalaura grāda ieguvējiem pavērsies iespējas tiesību, biznesa un diplomātijas jomās, vai viņi varēs izvēlēties turpināt studijas kādā no RJA maģistrantūras programmām.  Tās piedāvā specializāciju starptautiskajās un Eiropas tiesībās, pārrobežu komerctiesībās, kā arī starpdisciplinārās maģistra programmas „Tiesības un finanses” un „Juridiskā lingvistika”. RJA absolventi ieņem nozīmīgus amatus advokātu birojos, starptautiskajās organizācijās un biznesa korporācijās.

Informējam, ka mājaslapas uzlabošanai izmantojam sīkdatnes

Piekrītu un vēlos turpināt