RGSL

Piesakies

Struktūra

 

Svarīgi programmas aspekti:

  • Apmācību mērķauditorija ir valsts amatpersonas, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji un akadēmiķi no Eiropas kaimiņattiecību politikas (EKP), Centralāzijas un Rietumbalkānu valstīm.
  • Programma fokusējās uz tiesību, ekonomikas un politikas aspektiem starptautiskajās attiecībās, izmantojot starpdisciplināru pieeju, kas ir balstīta gan uz akadēmiskām zināšanām, gan praktisku pieredzi.
  • Par programmas laikā apgūtajiem kursiem tiek piešķirti kredītpunkti, kas, par programmas dalībnieku personīgajiem līdzekļiem, var tikt atzīti maģistra grāda iegūšanai.

Programmas kursi ir izvēlēti, lai nodrošinātu starpdisciplinārās izglītības dažādību, kas fokusējās uz tiesībām un ekonomiku, ņemot vērā rīcību politikas jautājumus.

Programmas mērķis ir tās dalībniekiem palīdzēt gūt praktiskas iemaņas, kuras vajadzīgas starptautiskajās sarunās, institucionālā sadarbībā un organizāciju struktūrās, piemēram Eiropas Savienībā, kā arī identificēt fundamentālus principus un vērtības katrā no programmas jomām un veicināt šo principu un vērtību izpratni.

Katrs kurss sevī ietver sešu stundu mācības, kā piemēram, lekcijas, seminārus, mācību vizītes, tematiskus pasākumus un gatavošanos lekcijām. Plānotais nedēļas noslogojums ir 30 stundas, katra stunda atbilst 1.5 ECTS kredītpunktiem. Dalībniekiem tiek dota iespēja papildus apgūt angļu valodu.

Mācību vizītes ietver dalīšanos pieredzē ar tādām institūcijām kā Ārlietu ministrija, Tieslietu ministrija, Ministru kabinets, Saeima, Satversmes tiesa, Augstākā tiesa un Tiesībsargs. Šogad viena no mācību vizītēm bija uz Eiropas un internacionālajām institūcijām Briselē un Luksemburgā.

Izmaksas

Programmas obligāti apmeklējamās mācību aktivitātes tiek nodrošinātas bez maksas.

Dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi uz Rīgu un izmitināšanas izmaksas programmas 12 nedēļu garumā, kā arī neliela dienas nauda dzīvošanas izdevumiem Rīgā.

Kursi tiks pasniegti intensīvā formātā , un projektu un mācību vizīšu nedēļās no dalībniekiem tiek sagaidīts patstāvīgs darbs. Programmas gala ziņojums būs pamats programmas veiksmīgai pabeigšanai un sertifikāta saņemšanai.

Dalībnieki iegūs 18 ECTS kredītpunktus, kurus var pārskaitīt, turpinot studijas maģistra programmās RJA un citās sadarbības izglītības iestādēs.

Informējam, ka mājaslapas uzlabošanai izmantojam sīkdatnes

Piekrītu un vēlos turpināt