RGSL

Piesakies

Struktūra

Kopējais programmas ilgums ir 12 nedēļas. Programma tiek īstenota četros moduļos, kas ilgs trīs nedēļas ar mazās grupās apgūstamiem kursiem, kam seko posms ar projektu ziņojumiem un mācību vizītēm.

Plānotā nedēļas slodze ir 30 stundas ar obligātu piedalīšanos mācībās, un tas attiecas arī uz projektu ziņojumiem un studiju vizītēm paredzētajām nedēļām.

Mācību vizīšu laikā tiek plānota pieredzes apmaiņa ar tādām institūcijām kā Ārlietu ministrija, Tieslietu ministrija, Saeima, Satversmes tiesa, Augstākā tiesa un Tiesībsargs. Ir paredzētas mācību vizītes ārpus Latvijas, tai skaitā uz Briseli un Luksemburgu, lai sniegtu iespēju dalībniekiem tikties un saņemt praktisku pieredzi no Eiropas Savienības institūcijām un tās dalībvalstīm.

Pēdējā mācību posma laikā dalībniekiem būs jāiesniedz projekta gala ziņojums, kas balstīts uz viņu pārdomām par kursa laikā aplūkoto jautājumu teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem. Gala ziņojuma izstrādāšanai dalībniekiem tiks nozīmēts darba vadītājs.

Izmaksas

Programmas obligāti apmeklējamās mācību aktivitātes tiek nodrošinātas bez maksas.

Dalībniekiem tiks segti ceļa izdevumi uz Rīgu un izmitināšanas izmaksas programmas 12 nedēļu garumā, kā arī neliela dienas nauda dzīvošanas izdevumiem Rīgā. Ceļošanas un citas izmaksas tiks segtas arī mācību vizīšu laikā. No dalībniekiem tiek sagaidīta aktīva piedalīšanās mācību procesā.

Kursi tiks pasniegti intensīvā formātā , un projektu un mācību vizīšu nedēļās no dalībniekiem tiek sagaidīts patstāvīgs darbs. Programmas gala ziņojums būs pamats programmas veiksmīgai pabeigšanai un sertifikāta saņemšanai.

Dalībnieki iegūs 18 ECTS kredītpunktus, kurus var pārskaitīt, turpinot studijas maģistra programmās RJA un citās sadarbības izglītības iestādēs.

Informējam, ka mājaslapas uzlabošanai izmantojam sīkdatnes

Piekrītu un vēlos turpināt