Par RJA

Studentu asociācija

Rīgas Juridiskās augstskolas Studentu asociācija (RJA SA) ir studentu pašpārvalde.

RJA SA uzdevumi un mērķi ir:

 • Studentu savstarpējo attiecību veidošana un studentu interešu aizsardzība;
 • Studentu dzīves organizēšana saskaņā ar studentu vēlmēm un interesēm;
 • Starptautisko attiecību un programmu juridiskajā jomā veicināšana RJA studentu vidū;
 • Studentu darbības organizācija ārpus skolas;
 • Citu jautājumu, kas saistīti ar studentu akadēmisko un profesionālo dzīvi, risināšana.

RJA SA Valde 2022./2023. akadēmiskajā gadā:

Prezidente – Julija Banceviča
Viceprezidente – Letīcija Kalniņa
Starptautiskās komitejas vadītāja – Monta Skrastiņa
Biznesa komitejas vadītāja – Nikola Meļko
Pasākumu komitejas vadītāja – Karmena Turka
Izglītības komitejas vadītāja – Artjoms Starovoitovs
Mārketinga komitejas vadītāja – Samanta Seņina
Sporta komitejas vadītājs – Rihards Grinaško
Sekretārs – Niklāvs Daugavvanags
 

 

Organizācija

RJA SA biedri ir studenti, kas pašreiz studē RJA. RJA SA asociētie biedri ir goda biedri, seniori un inspektori.

 RJA SA sastāvs ir šāds:

 • RJA SA valde sastāv no prezidenta, viceprezidenta un RJA SA komiteju priekšsēdētājiem. Valdes galvenie uzdevumi ir izpildīt kopsapulcē pieņemtos lēmumus, uzraudzīt un koordinēt komiteju darbību, apstiprināt RJA SA budžetu, kā arī veikt citas darbības, kas tieši saistītas ar RJA SA, kas nav komiteju kompetencē.
 • RJA SA kopsapulce un RJA SA valde – lēmējinstitūcijas
 • RJA SA biedru kopsapulce ir augstākā lēmējinstitūcija.
 • RJA SA prezidents un viceprezidents:
 • RJA SA prezidents pārstāv asociāciju, pārrauga un nodrošina kopsapulces lēmumu īstenošanu, vada valdes darbu, organizē asociācijas ekonomisko un finansiālo darbību.

Asociētie biedri, inspektori un seniori – padomdevēji:

 • RJA SA asociētie biedri. Jebkura persona, kas aktīvi atbalsta RJA SA var tikt ievēlēta par RJA SA goda biedru. Bijušais RJA SA biedrs, kas atbalsta asociāciju, var tikt ievēlēts par senjoru. Šīm personām ir tiesības piedalīties asociācijas kopsapulcēs un valdes sēdēs ar tiesībām izteikties.
 • Inspektori. Jebkurš RJA pasniedzējs var tikt ievēlēts par RJA SA inspektoru. Galvenais inspektora pienākums ir veicināt kontaktus starp RJA SA biedriem un RJA pasniedzējiem, atbalstīt asociāciju ar padomiem.
 • Iekšējie auditori – kontroles institūcija.

Vēsture

RJA SA Valde 2021./2022. akadēmiskajā gadā:

Prezidente – Terēze Rūdule
Vice-prezidente – Julija Banceviča
Starptautiskās komitejas vadītāja – Leina Legzdiņa
Biznesa komitejas vadītāja – Letīcija Kalnińa
Pasākumu komitejas vadītāja – Samanta Seņina
Izglītības komitejas vadītāja – Ieva Remerte
Sabiedrisko attiecību komitejas vadītāja – Elizabete Rimševiča
Sporta komitejas vadītājs – Arnis Rozentāls
Sekretāre – Katerina Pusepa

RJA SA Valde 2020./2021. akadēmiskajā gadā:

Prezidents – Reinis Aņiskovičs
Vice-prezidents – Kristofers Kalniņš-Liberis
Starptautiskās komitejas vadītāja – Ana Mamaladze
Biznesa komitejas vadītājs – Krišjānis Ozols
Pasākumu komitejas vadītāja – Elīna Rancāne
Izglītības komitejas vadītājs – Markuss Kozlinskis
Sabiedrisko attiecību komitejas vadītāja – Žaklīna Petruņko
Sporta komitejas vadītāja – Angela Martina Langi

 

RJA SA Valde 2019./2020. akadēmiskajā gadā:

Prezidente – Paula Kellija
Vice-prezidente – Seema Murtuza
Starptautiskās komitejas vadītājs – Richard David Egozov
Biznesa komitejas vadītāja – Elizabete Anna Niedre
Pasākumu komitejas vadītāja – Daniela Draudiņa
Izglītības komitejas vadītāja – Svitlana Yelanska
Sabiedrisko attiecību komitejas vadītāja – Elīza Beļauniece
Sporta komitejas vadītājs – Jānis Ričards Puriņš
Sekretārs – Harijs Vinovskis

 

RJA SA Valde 2018./2019. akadēmiskajā gadā:

Prezidents – Jēkabs Hugo Kisils
Viceprezidents – Gints Kapteinis
Sabiedrisko attiecību komitejas priekšsēdētāja – Elīna Paeglīte
Biznesa komitejas priekšsēdētājs – Patrīcija Bodniece
Izglītības komitejas priekšsēdētāja – Eleonora Kursiša
Pasākumu komitejas priekšsēdētāja – Diāna Priede
Sporta komitejas priekšsēdētāja – Raitis Griskovs
Starptautisko attiecību komitejas priekšsēdētāja – Jana Beguna
Sekretārs – Niks Narogs
 

RJA SA Valde 2017./2018. akadēmiskajā gadā:

Prezidents – Edgars Poga
Viceprezidents – Edvarts Pauls Indārs
Sabiedrisko attiecību komitejas priekšsēdētāja – Laura Bārene
Biznesa komitejas priekšsēdētājs – Aksels Zingulis
Izglītības komitejas priekšsēdētāja – Sabīne Vaivodiša
Pasākumu komitejas priekšsēdētāja – Marija Nudga
Sporta komitejas priekšsēdētāja – Sindija Bēta
Starptautisko attiecību komitejas priekšsēdētāja – Roberta Zariņa
Sekretārs – Rainers Svoks

 

RJA SA Valde 2016./2017. akadēmiskajā gadā:

Prezidents – Andrejs Gailis
Viceprezidente – Annija Marta Cvetkova
Sabiedrisko attiecību komitejas priekšsēdētāja – Zane Bērziņa
Biznesa komitejas priekšsēdētāja – Ieva Krūzmane
Izglītības komitejas priekšsēdētājs – Rehan Tariq
Pasākumu komitejas priekšsēdētāja – Laura Ozoliņa
Sporta komitejas priekšsēdētājs – Kristiāns Šaripo
Starptautisko attiecību komitejas priekšsēdētāja – Dace Trupovniece
Sekretāre – Laura Gūtmane
 

RJA SA Valde 2015./2016. akadēmiskajā gadā:

Prezidents – Ričards Zvejnieks
Vice-prezidente – Diāna Daukša
PR komitejas priekšsēdētāja – Ilvija Mežiņa
Biznesa komitejas priekšsēdētāji – Georgs Sīlis/Elvīra Krēķe
Izglītības komitejas priekšsēdētāja – Marta Tilhena
Pasākumu komitejas priekšsēdētāja – Laura Ozoliņa
Starptautiskās organizācijas priekšsēdētāja – Tīna Vecvagare
Sporta organizācijas priekšsēdētājs – Roberts Krūmiņš
Sekretārs – Niklāvs Zieds

RJA SA Valde 2014./2015. akadēmiskajā gadā:

Prezidents – Jānis Eismonts
Viceprezidenti – Lauris Zvirbulis/ Ralfs Henkuzens
Sabiedrisko attiecību komitejas priekšsēdētājs – Dans Domanevskis
Biznesa komitejas priekšsēdētājs – Deins Kluga
Izglītības komitejas priekšsēdētājs – Solveiga Sama
Pasākumu komitejas priekšsēdētāja – Marta Ābola
Sekretāre – Līga Dāce

RJA SA Valde 2012./2013. akadēmiskajā gadā:

Prezidents - Otto Tabuns
Viceprezidenti - Ēriks Kristiāns Selga/ Dana Jurkjāne
Biznesa komitejas priekšsēdētāji - Rihards Zeilis/ Marta Cera
Izglītības komitejas priekšsēdētāja - Kate Keita Kārkliņa
Pasākumu komitejas priekšsēdētāja - Kristīne Hovalko
Sabiedrisko attiecību komitejas priekšsēdētājas - Dana Jurkjāne/ Sarma Gintere

RJA SA Valde 2011./2012. akadēmiskajā gadā:

Prezidents - Armands Leimanis
Viceprezidente - Krista Lubgane
Biznesa komitejas priekšsēdētājs - Juris Dīcmanis
Izglītības komitejas priekšsēdētāja - Līva Bažbauere
Pasākumu komitejas priekšsēdētāja - Agnese Gerharde
Sabiedrisko attiecību komitejas priekšsēdētāja - Sarma Gintere

RJA SA Valde 2010./2011. akadēmiskajā gadā:

Prezidents - Edgars Grūbe
Viceprezidents - Kristaps Bošs
Biznesa komitejas priekšsēdētāja - Katrīna Irbe
Izglītības komitejas priekšsēdētāja - Santa Bērziņa
Pasākumu komitejas priekšsēdētāja - Krista Lubgane
Sabiedrisko attiecību komitejas priekšsēdētāja - Anete Kalnāja