Studēt

Kāpēc RJA

Rīgas Juridiskā augstskola (RJA) ir specializēta juridiskā augstskola, kas piedāvā starpdisciplināras bakalauru un maģistra programmas tiesībās ar iespēju specializēties biznesā, starptautiskajās attiecībās, finansēs un diplomātijā. Kopš tās dibināšanas 1998. gadā RJA mērķis ir piedāvāt starptautiskajiem standartiem atbilstošu akadēmisku izglītību, kas mainās līdz ar dinamisko sabiedrības attīstību. Jaunākos studentu aptaujas datus lasiet šeit. 

RJA īsumā

Specializēta juridiskā augstskola

  • 8 maģistra studiju programmas starptautiskajās tiesībās apvienojumā ar Eiropas tiesībām un politiku, finansēm, starptautiskajām publiskajām tiesībām un cilvēktiesībām, pārrobežu komerctiesībām, kā arī tehnoloģiju tiesībām.
  • Divas starpdisciplināras bakalauru programmas, kurās tiesības var tikt apgūtas apvienojumā ar biznesa vadību un diplomātiju.
  • Doktorantūras programma Eiropas tiesībās kopīgi ar Kopenhāgenas Universitāti.

Starptautiska studiju vide

  • RJA ir mājvieta aktīvai un daudzveidīgai studentu kopienai no vairāk nekā 40 valstīm.
  • Mācības notiek angļu valodā. Tās vada starptautiska mācībspēku komanda, kuru veido atzīti akadēmiķi un praktiķi. No 80 pasniedzējiem, kas mācīja RJA 2017./2018. akadēmiskajā gadā, 75% augstāko izglītību ieguvuši ārzemēs.
  • Studentiem iespēja mācīties vairāk nekā 40 Erasmus partneru augstskolās visā Eiropā.

Individuāla pieeja

  • RJA ir vidēja mēroga specializēta augstskola, kas piedāvā individuāli pielāgotu un stimulējošu mācību vidi.
  • Nelielas studentu auditorijas, kas sniedz iespēju debatēt un uzdot jautājumus, kā arī atvieglo saziņu ar kursabiedriem un pasniedzējiem.
  • Pieeja mācībām rosina studentus attīstīt savu potenciālu, kritiski domājot, risinot problēmas un pielāgojoties.
  • Atvērta un starptautiska studiju kultūra, kas mudina studentus maksimāli izmantot studiju laiku.

Mūsu absolventi un darba devēji par RJA

Reinis Znotiņš
Latvija

Mēdz teikt, ka jurisprudence nav profesija, bet gan domāšanas veids…. Man veicās: savu studiju laikā RJA es ieguvu to un vēl daudz vairāk. Tagad varu raudzīties uz sevi kā uz cilvēku, kurš ir gatavs ātrai virzībai un status quo maiņai, vienlaikus stingri stāvot uz zemes ar abām kājām.

Elvīra Krēķe
Latvija

RJA, neapšaubāmi, palīdzējusi man attīstīties kā profesionālei, gūstot nepieciešamās akadēmiskās zināšanas un sniegusi individuālas prasmes, kas man noderēs visu mūžu. RJA studiju laikā nodrošināja dažādas iespējas, kas mums palīdzēja sasniegt jaunas robežas.

Marta Cera
Latvija

Lielākā daļa RJA absolventu, arī es, mēdz teikt, ka RJA iemāca noteiktu "domāšanas veidu", ne tikai akadēmiskas pamatzināšanas. Izmantojot intelektuāli stimulējošas un praktiskas pieejas, šis plašais un atvērtais "domāšanas veids" ir bijusi galvenā vērtība, kādu man devusi RJA kā jaunai profesionālei.

Anete Kleinberga
Latvija

Mana būtiskākā pieredze RJA ir attiecības, kādas es veidoju, jo īpaši ar ārvalstu pasniedzējiem. Viņi atvēra iespēju logu… starptautiskie profesori mūs ievirzīja brīvi domājošā un plašā perspektīvā.

Tīna Vecvagare
Latvija

RJA ir vieta, kurā bez studijām tiek sniegtas izdevības piedalīties tādos pasākumos kā diskusijas, semināri un tiesu izspēle, kurās papildināt savas profesionālās iemaņas un sadarbības tīklu ar šajā jomā sevi jau pierādījušiem profesionāļiem. Tas ir viens no daudzajiem sekmīgas karjeras priekšnoteikumiem.

Morics Vāgners (Moritz Wagner)
Vācija

RJA gūtais ieskats ES un starptautiskajās tiesībās attīstīja elastību, kāda nepieciešama, lai ātri iedziļinātos  citās juridiskajās sistēmās. Tas ļāva man justies ērti, strādājot juridiskajās sistēmās ārpus manas kā jurista kvalifikācijas valsts.

Papildus informācija un jautājumi

Papildus informācija un jautājumi