Studēt

Pieteikšanās

Uzņemšanas prasības

Uzņemšanas prasības bakalauriem 

 • Vidējā atzīme 7 balles vidusskolas atestāta sekmju izrakstā; vai C līmenis pēc Eiropas kredītu pārneses un uzkrāšanas sistēmas (ECTS).
 • Angļu valodas zināšanas B2 līmenī, kas atbilst 68% Latvijas vidusskolas centralizētājā eksāmenā, 550 punktiem TOEFL vai 6 punktiem IELTS, kas iegūti pēdējo trīs gadu laikā.
 • Akadēmiski un zinātniski sasniegumi, aktīva līdzdalība jauniešu organizācijās un citas atbilstošas aktivitātes.

RJA uzņemšanas noteikumi bakalauriem pieejami šeit.

Uzņemšanas prasības maģistriem

 • Visas maģistrantūras programmas ir pieejamas studentiem, kuri ir saņēmuši bakalaura, maģistra vai līdzvērtīgu grādu tiesību zinātnēs vai ar tām saistītā jomā (ar nosacījumu, ka students spēj apliecināt pamatzināšanas tiesību jomā un atbilstošu darba pieredzi).
 • Studenti, kuri saņēmuši bakalaura grādu trīsgadīgajā programmā, no RJA piedāvātajām programmām var izvēlēties tikai divgadīgās maģistra programmas.
 • Angļu valodas zināšanas: IELTS 6+, TOEFL IBT 80+, TOEFL paper based 550+.

RJA uzņemšanas noteikumi maģistriem pieejami šeit.

Pieteikšanās

 • Agrīnās uzņemšanas termiņš - 2019.gada 15.aprīlis
 • Vispārējās uzņemšanas termiņš - 2019.gada 10.jūlijs
 • Studiju sākums - 2019.gada 2.septembris
   

Dokumentu sagatavošana

Lai pieteiktos bakalaura studijām nepieciešami šādi dokumenti:

 • Liecība vai vidusskolas atestāts, ja esi absolvējis.
 • Angļu valodas zināšanas B2 līmenī, kas atbilst 68% Latvijas vidusskolas centralizētājā eksāmenā, 550 punktiem TOEFL vai 6 punktiem IELTS, kas iegūti pēdējo trīs gadu laikā.
 • Dokumenti, kas apliecina akadēmiskos vai zinātniskos sasniegumus un citu svarīgu pieredzi (sociālie projekti, ārpusskolas aktivitātes).
 • Motivācijas vēstule angļu valodā, kurā pastāsti par sevi, par motivāciju programmas izvēlē, apraksti savus nākotnes nodomus un to saistību ar izvēlēto studiju programmu, specifiskas pētniecības intereses, kā arī kāpēc tieši tu esi labs kandidāts šai programmai (maksimums 2 000 zīmes).
 • Pases kopija un fotogrāfija pases formātā (uzņemšanas gadījumā šis foto tiks izmantots studenta apliecībai).

Lai pieteiktos maģistra studijām nepieciešami šādi dokumenti:

 • Apstiprināta diploma un diploma pielikuma kopija ar tulkojumu latviešu valodā (ja diploms ir iegūts ārpus Latvijas).
 • pēdējo trīs gadu laikā kārtota TOEFL vai IELTS oficiālais rezultāts – zemākais kvalificējošais punktu skaits TOEFL ir 550 punkti (datorizētam testam – 213; Interneta testam -80); IELTS – 6.0. Reflektanti, kas iepriekšējo augstāko izglītību ieguvuši angļu valodā (vai var pierādīt līdzvērtīgas zināšanas), tiek atbrīvoti no TOEFL vai IELTS kārtošanas.
 • Pases kopija un fotogrāfija pases formātā (uzņemšanas gadījumā šis foto tiks izmantots studenta apliecībai)..
 • Motivācijas vēstule angļu valodā (maksimums 2 000 zīmes).

Pieteikuma iesniegšana internetā

Pieteikšanās internetā ir pieejama šeit. Tā aizņem ne vairāk kā 30 minūtes. Pēc pieteikuma nosūtīšanas to var atkārtoti atvērt un papildināt ar nepieciešamu informāciju.  

Papildus informācija un jautājumi

Papildus informācija un jautājumi

Liene Briede
Studiju daļas vadītāja
  /  +371 67039 236