Pasākumi

Publiskā lekcija “ ANO Starptautisko tiesību komisijas pašreizējās prioritātes un turpmākais darbs”

RJA W20. telpa