Stāsti

Publiskā lekcija

Profesora Alexander von Mühlendahl publiskā lekcija par "Breksitu" un intelektuālā īpašuma tiesībām