Ziņas

Studijas

Informācija par plānoto studiju procesa norisi klātienē un RJA noteikumi par piesardzības pasākumu īstenošanu