Ziņas

Intensīvā programma

Sākas RJA un Latvijas Ārlietu ministrijas īstenotā 5. Intensīvā programma Eiropas kaimiņu politikas reģionam, Centrālāzijai un Rietumbalkānu valstīm