Programmas
LL.M

Tiesības un finanses

Grāds
Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesībās un finansēs
Ilgums
1 gads vai 2 gadi
Valoda
Angļu
Kredītpunkti
60 ECTS (1 gads) vai 120 ECTS (2 gadi)
Veids
Pilna laika: klātiene / Nepilna laika: klātiene
Maksa
6500 EUR (1 gads) vai 11000 EUR (2 gadi)

Programmas apraksts

Programmas struktūra

Viengadīgās maģistra programmas apjoms kredītpunktos ir 60 ECTS teorijas studijās, mijiedarbojoties tiesību un finanšu disciplīnām, no kuriem 30 ECTS veido maģistra darbs.

Divgadīgās akadēmiskās maģistra programmas apjoms kredītpunktos ir 120 ECTS teorijas studijās, no kuriem 30 ECTS veido maģistra darbs.

Pēc programmas sekmīgas pabeigšanas studentiem tiek piešķirts sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē ar specializāciju  tiesībās un finansēs.

Kursi

Viengadīgajā programmā studentiem jāapgūst seši obligātie kursi un divi izvēles kursi, kurus var izvēlēties no citiem maģistra programmas specializācijas virzieniem - Starptautiskajām publiskajām tiesībām un cilvēktiesībām, ES tiesībām un politikas, Pārrobežu komerctiesībām. Programmas beigās jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs.

Divgadīgās programmas gadījumā studentiem papildus obligātajiem kursiem jāapgūst 20 pamata kursi un programmas beigās jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs. Pamata kursi aptver tādas jomas kā komerctiesības, privāttiesības, starptautiskās tiesības, ekonomika un finanses, kā arī politika un regulējums.

Neatkarīgi no izvēlētās programmas, papildus obligātajiem kursiem ir jāapgūst arī  tiesību pamatu kurss un juridiskās pētniecības kurss.

Obligātie kursi:

Mikroekonomika un makroekonomika
Monetārā politika
Finanses
Starptautiskā finanšu pārvaldība
Salīdzināmās līgumu un tirdzniecības tiesības
Uzņēmumu tiesības
 

Uzņemšanas prasības

Visas maģistra programmas ir pieejamas studentiem, kuri ir saņēmuši bakalaura, maģistra vai līdzvērtīgu grādu tiesību zinātnēs vai ar tām saistītā jomā (ar nosacījumu, ka students spēj apliecināt pamatzināšanas tiesību jomā un atbilstošu darba pieredzi).

Studenti, kuri saņēmuši bakalaura grādu trīsgadīgajā programmā, no RJA piedāvātajām programmām var izvēlēties tikai divgadīgās maģistra programmas.

Angļu valodas zināšanas: IELTS 6+, TOEFL IBT 80+, TOEFL paper based 550+.

Kalendārs

Pieteikšanās atvērta

Mūsu absolventi par RJA

Elvīra Krēķe
Latvija

RJA, neapšaubāmi, palīdzējusi man attīstīties kā profesionālei, gūstot nepieciešamās akadēmiskās zināšanas un sniegusi individuālas prasmes, kas man noderēs visu mūžu. RJA studiju laikā nodrošināja dažādas iespējas, kas mums palīdzēja sasniegt jaunas robežas.

Marta Cera
Latvija

Lielākā daļa RJA absolventu, arī es, mēdz teikt, ka RJA iemāca noteiktu "domāšanas veidu", ne tikai akadēmiskas pamatzināšanas. Izmantojot intelektuāli stimulējošas un praktiskas pieejas, šis plašais un atvērtais "domāšanas veids" ir bijusi galvenā vērtība, kādu man devusi RJA kā jaunai profesionālei.

Morics Vāgners (Moritz Wagner)
Vācija

RJA gūtais ieskats ES un starptautiskajās tiesībās attīstīja elastību, kāda nepieciešama, lai ātri iedziļinātos  citās juridiskajās sistēmās. Tas ļāva man justies ērti, strādājot juridiskajās sistēmās ārpus manas kā jurista kvalifikācijas valsts.

Kontaktpersona

Ja radušies jautājumi, sazinieties ar maģistra programmu direktoru.
Waleed Gumaa
Maģistra programmu direktors. Lektors
  /  +371 67039 205