Programmas
LL.M

Tiesības un finanses

Grāds
Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesībās un finansēs
Ilgums
1 gads vai 2 gadi
Valoda
Angļu
Kredītpunkti
60 ECTS (1 gads) vai 120 ECTS (2 gadi)
Veids
Pilna laika: klātiene / Nepilna laika: klātiene
Maksa
6500 EUR (1 gads) vai 11000 EUR (2 gadi)
Akreditēta līdz
2021. gada 30. jūnijam

Programmas apraksts

Programmas struktūra

Viengadīgās maģistra programmas apjoms kredītpunktos ir 60 ECTS teorijas studijās, mijiedarbojoties tiesību un finanšu disciplīnām, no kuriem 30 ECTS veido maģistra darbs.

Divgadīgās akadēmiskās maģistra programmas apjoms kredītpunktos ir 120 ECTS teorijas studijās, no kuriem 30 ECTS veido maģistra darbs.

Pēc programmas sekmīgas pabeigšanas studentiem tiek piešķirts sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē ar specializāciju  tiesībās un finansēs.

Kursi

Viengadīgajā programmā studentiem jāapgūst seši obligātie kursi un divi izvēles kursi, kurus var izvēlēties no citiem maģistra programmas specializācijas virzieniem - Starptautiskajām publiskajām tiesībām un cilvēktiesībām, ES tiesībām un politikas, Pārrobežu komerctiesībām. Programmas beigās jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs.

Divgadīgās programmas gadījumā studentiem papildus obligātajiem kursiem jāapgūst 20 pamata kursi un programmas beigās jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs. Pamata kursi aptver tādas jomas kā komerctiesības, privāttiesības, starptautiskās tiesības, ekonomika un finanses, kā arī politika un regulējums.

Neatkarīgi no izvēlētās programmas, papildus obligātajiem kursiem ir jāapgūst arī  tiesību pamatu kurss un juridiskās pētniecības kurss.

Obligātie kursi:

Mikroekonomika un makroekonomika
Monetārā politika
Finanses
Starptautiskā finanšu pārvaldība
Salīdzināmās līgumu un tirdzniecības tiesības
Uzņēmumu tiesības
 

Uzņemšanas prasības

Maģistra programma Tiesības un Finanses (LL.M) ir pieejama studentiem, kuri ir saņēmuši bakalaura vai maģistra grādu tiesību zinātnēs, ekonomikā, finansēs, vadības zinībās vai ar tām saistītā jomā, kas iegūts vismaz trijos gados (120 KP = 180 ECTS) divgadīgajai programmai vai četros gados (160 KP= 240 ECTS) viengadīgajai programmai; vai kuriem ir 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, profesionālais bakalaura vai maģistra grāds tiesību zinātnēs, ekonomikā, finansēs, vadības zinībās vai ar tām saistītā jomā.

Angļu valodas zināšanas: IELTS 6+, TOEFL IBT 80+, TOEFL paper based 550+.

Uzņemšanas noteikumi maģistra programmām pieejami šeit:

Kalendārs

UzņemšanaLīdz 2020.gada 31.jūlijam
Studiju sākums2020.gada 31.augusts
Atvērto durvju diena17.jūnijā no plkst 16:00 - 17:00

Mūsu absolventi par RJA

Morics Vāgners (Moritz Wagner)
Vācija

RJA gūtais ieskats ES un starptautiskajās tiesībās attīstīja elastību, kāda nepieciešama, lai ātri iedziļinātos  citās juridiskajās sistēmās. Tas ļāva man justies ērti, strādājot juridiskajās sistēmās ārpus manas kā jurista kvalifikācijas valsts.

Marta Cera
Latvija

Lielākā daļa RJA absolventu, arī es, mēdz teikt, ka RJA iemāca noteiktu "domāšanas veidu", ne tikai akadēmiskas pamatzināšanas. Izmantojot intelektuāli stimulējošas un praktiskas pieejas, šis plašais un atvērtais "domāšanas veids" ir bijusi galvenā vērtība, kādu man devusi RJA kā jaunai profesionālei.

Tīna Vecvagare
Latvija

RJA ir vieta, kurā bez studijām tiek sniegtas izdevības piedalīties tādos pasākumos kā diskusijas, semināri un tiesu izspēle, kurās papildināt savas profesionālās iemaņas un sadarbības tīklu ar šajā jomā sevi jau pierādījušiem profesionāļiem. Tas ir viens no daudzajiem sekmīgas karjeras priekšnoteikumiem.

Kontaktpersona

Ja radušies jautājumi, sazinieties ar maģistra programmu direktoru.
Waleed Gumaa
Maģistra programmu direktors. Lektors
  /  +371 67039 205