RGSL

Piesakies

Tiesības un finanses

Iegūstamais grāds: sociālo zinātņu maģistra grāds tiesībās un finansēs
Studiju programmas ilgums: 1,5 gadi vai 2 gadi
Studiju valoda: angļu
Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 72 ECTS kredītpunkti(48 Latvijas kredītpunkti), viengadīgā akadēmiskā programmā vai120 ECTS kredītpunkti (80 Latvijas kredītpunkti) divgadīgā profesionālā programmā

Rīgas Juridiskā augstskola pieņem pieteikumus studijām tās akreditētajā Tiesību un finanšu programmā ar padziļinātu finanšu institūciju un pasaules jauno finanšu tirgu apguvi. Tiesību un finanšu programma piedāvā divus variantus:

  • viengadīgu, 48 kredītpunktu 72 ECTS (48 Latvijas kredītpunkti) akadēmisku maģistrantūras programmu tiem, kuriem ir bakalaura ar 240 ECTS (160 Latvijas kredītpunktiem) vai augstāks grāds tiesību, ekonomikas, biznesa, finanšu vai līdzīgā studiju nozarē;
  • divgadīgu, 80 kredītpunktu 120 ECTS (80 Latvijas kredītpunkti) programmu tiem, kuri ieguvuši 120 kredītpunktu (180 ECTS) bakalaura izglītību tiesību, biznesa, finanšu vai ekonomikas studiju nozarē.

Angļu valodas testu nepieciešamais punktu skaits IELTS 5.5+, TOEFL IBT 69+, TOEFL paper based 525+.

Mācības programmā notiek tikai angļu valodā. Pretendenti tiek aicināti pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits programmā ir ierobežots.

Eiropai un pārējai pasaulei grīļojoties ekonomiskajā nestabilitātē, strauja attīstība un izaugsme tādās jomās kā tiesiski regulējošās vide un finanšu sektors izsaukusi darījumu eksploziju gan privātajā, gan publiskajā sektorā. Palielinoties darījumu apjomam, vērojama juridisko un finanšu profesiju saplūšana, lai veicinātu šādu darījumu norisi, kā arī nodrošinātu atbilstību aizvien sarežģītākajam gan juridiskajam, gan finansiālajam saturam. Bieži vien juristiem un finanšu speciālistiem ir grūti saprasties detalizācijas izstrādē un izpildē. Izaicinājums ir arī nozīmīgie jaunie tirgi un to valstu specifiskais konteksts, kā arī atbilstošas riska vadības piemērošana šādai darbībai. Strādājot šajās nozarēs, ir nepieciešama spēcīga, padziļināta izpratne un praktiskā pieredze, tas ir priekšnoteikums, lai izmantotu jauno tirgu un vispār globalizētās ekonomikas piedāvātas iespējas.

Maģistra grāds tiesību zinātnēs ar specializāciju tiesību un finanšu zinātnēs atbild uz šiem izaicinājumiem, kā arī sniedz gan tiesību zinātņu, gan finanšu speciālistiem nepieciešamās zināšanās abās jomās, lai veicinātu savstarpēju sapratni, kā arī paplašinātu iespējas un uzlabotu darījumu izstrādi un novērtēšanu, vienlaicīgi dodot ieguldījumu vispārējā uzņēmējdarbības attīstībā, nodrošinot ilgtspējību, radot vērtības un uzņemoties stratēģiskas saistības.

Kursi

Programma ir sadalīta trīs moduļos.

Pirmajā programmas modulī ietverti ievadkursi. Šo kursu mērķis ir sniegt pamata zināšanas un jēdzienus Eiropas tiesībās un finansēs. Studenti, kas studējuši tiesību zinātnes, iegūs pamata zināšanas ekonomikā, turpretim tie, kuri studējuši finanšu vai ekonomikas zinātnes, iegūs nepieciešamo pamatu juridiskajā domāšanā un izpratnē.

1. modulis
Ievadkursi
Juridiskā domāšana un pētniecība
Mikro- un makroekonomika
Ievads tiesībās
Finanšu grāmatvedība
Eiropas Savienības tiesības
Eiropas Savienības tiesiskais regulējums
Monetārā politika

Šīs programmas otro moduli veido specializāciju kursu grupas, studenti var izvēlēties savu specializācijas jomu. Šie kursi piedāvā augstāka līmeņa un specializētus kursus, kas papildinās programmas pamatkursu daļu.

2. modulis
Specializētie kursi
Uzņēmumu finanses
Starptautiskā finanšu vadība
Starptautiskās komerctiesības
Eiropas uzņēmumu tiesības
Eiropas konkurences tiesības
Investīciju kapitāla dinamika un vadība
Bankrota tiesības
Uzņēmumu apvienošana un iegāde

Programmas trešais modulis studentiem piedāvā virkni izvēles kursu, kuri atbalsta un nostiprina pirmajās divās daļās iegūtās pamatzināšanas un veido izlīdzsvarotu finanšu un tiesību zinātņu kursu piedāvājumu.

3. modulis
Izvēles kursi
Tiesības un ekonomika
Padziļinātas Eiropas uzņēmumu tiesības
Padziļinātas Eiropas konkurences tiesības
Biznesa vērtēšana
Finanšu analīze
Riska vadība
Starptautiskā vadība un globalizācija
Alternatīvā strīdu izšķiršana
Līgumu sastādīšana

Visiem studentiem ir jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs. Maģistra darba mērķis ir atklāt studenta spējas veikt starpdisciplinārus pētījumus tiesību zinātnē un finansēs, pamatojoties uz noteiktu metodoloģiju.

Informējam, ka mājaslapas uzlabošanai izmantojam sīkdatnes

Piekrītu un vēlos turpināt